Cyfle i siaradwyr Cymraeg

Cyfle i siaradwyr Cymraeg

24 Jan 2018

Helo,

Fi'n ymchwilio i gwmni teledu Avanti Media yng Nghaerdydd ar gyfer rhaglen newydd i S4C o'r enw 'Yn Y Gwaed'. Mae'r rhaglen yn edrych nol ar hanes a swyddi cyndeidiau pobl er mwyn gweld os yw'r un sgiliau wedi cael eu pasio mlaen trwy'r teulu. Rydym yn chwilio am bobl brwdfrydig llawn cymeriad sy’n siarad Cymraeg rhwng 18-36 oed i olrain hanes eu cyn-deidiau er mwyn gweld oes oes potensial cudd yn eu genynau!


Ni'n awyddus iawn i siarad gyda pobl sydd yn efallai yn byw yng nghymunedau Cymru sydd efallai yn gweld hi'n anodd ffeindio swydd, yn ddi-waith neu mewn swydd ac yn anhapus er mwyn gobeithio eu helpu nhw drwy ymchwilio i hanes swyddi eu cyndeidiau.


A fyddai'n bosib i chi ledaenu'r neges yma gyda unrhyw un chi'n meddwl fyddai'n addas neu cysylltu nol gyda fi i weld os fyddai'n bosib i ni drafod ymhellach. Fy rhif ffon yw 02920 838126

Diolch o galon.Gareth Rhys

Ymchwilydd

02920 838126

 

 

 

 

 

 

 
© CYNGOR CYMUNED, LLANTRISANT COMMUNITY COUNCIL. All rights reserved.
Powered by