Adolygiad o'r sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

Adolygiad o'r sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

08 Aug 2018

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein hadolygiad o ddyfodol y sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a hoffem rannu'r canfyddiadau ac egluro ein hargymhellion cychwynnol i chi. Dyma flas o'r hyn a ganfuwyd. https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/localgov/180807-independent-review-panel-cy.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 
© CYNGOR CYMUNED, LLANTRISANT COMMUNITY COUNCIL. All rights reserved.
Powered by